Възстановяване на изгубени ключове

Нов ключ се изработва, ако старият е откраднат, изгубен или ако клиентът желае да има негов дубликат. Това винаги е от полза, тъй като в повечето случаи дилърите продават автомобилите само с един ключ. Ако той изчезне или спре да фукционира, се налага аварийна изработка на нов, което оскъпява услугата.

Създаването на ключ с транспондер включва няколко допълнителни стъпки, които не са необходими при изработката на обикновените метални ключове: замененият ключ трябва да има уникален код и заключващата система на автомобила трябва да бъде програмирана, така че да приеме новия ключ, в противен случай ключът няма да може да запали превозното средство. В резултат на това направата на такъв ключ става по-скъпа.

При нужда, може да съдействаме:

– аварийно отключване
– извличане на секюрити код
– подготовка на ключ
– обучение на ключ
– нарязване на перо

Възстановяване на изгубени ключове